Algoritma ve Algoritmada Kullanılan Terimler​

Algoritma

     İnsanlar yaşamları boyunca hedeflerini gerçekleştirmek için plan yaparlar. Plan hedefe nasıl ilerleneceğini, hangi aşamalardan geçeceğini, ne tür adımlar izleneceğini belirtir. Planlı bir şekilde gerçekleştirilen hedefler başarıya ulaşmaya yakındırlar.

Algoritma: Bilgisayardaki ve programlardaki işlemlerin gerçekleştirilmesinde izlenecek adımlar dizisine denir. Algoritma herhangi bir programlama dilinin kurallar uygun yazılmış komutlarıyla bilgisayara iletir. Algoritmanın geometrik şekillerle çizilmiş haline akış diyagramı denir.

Program yazarken aşağıdaki adımlara dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Problem incelenir ve analiz edilir
 • En kısa ve uygun çözüm yolu seçilir
 • Programın algoritması hazırlanır, akış diyagramı çizilir
 • Oluşturulan akış diyagramı ve algoritma tercih edilen bir programlama diliyle kodlanır.
 • Programın kodlandığı derleyici’de hatalar düzeltilir
 • Programın verdiği çıktıya göre istenildiği gibi çalıştığı test edilir.

Algoritmada Kullanılan Terimler

Veri

     Bilgisayarda işlenen tüm bilgilerdir. İkiye ayrılır sayısal ve alfasayısal  verilerdir.

Sayısal veriler: Sayısal ağrılığı olan verilerdir. Tamsayılar, ondalık sayılar vb.Sayısal Veriler
Alfasayısal veriler: Sayısal değeri olmayan verilerdir.

 

Tanımlayıcı

     Programcı tarafından programdaki değişkenleri, sabitleri, alt programları vb. adlandırmak için kullanılan ifadelerdir.

Tanımlayıcı Kuralları

 • İngilizce alfabe kullanılır
 • Simgelerden sadece (_) kullanılır
 • Rakamlar kullanılır
 • Tanımlayıcı isimleri, harf veya alt çizgi ile başlaya bilir
 • Tanımlayıcı ismi yazılan program dilinin kodlarını içermemelidir.
 • Tanımlayıcı rakamla başlamamalı sadece rakamlardan oluşmamalıdır.

Değişken

     Program çalışması sırasında farklı değerler alabilen, değerleri değişebilen verilere denir.

 1. Başla 
 2. Birinci sayıyı (X) gir
 3. İkinci sayıyı (Y) gir
 4. Z=X+Y işlemini yap
 5. Sonucu (Z) yaz
 6. Dur

    Yukarıda bulunan algoritmada görüleceği üzere X,Y ve Z birer değişkendir ve program akışında değerleri değişebilir. Bu tanımlanan değişkenler kullanılan program dilinde veri tipleri göre tanımlanmakta ve bu tanımlamaya göre bellekte kendilerini yer açılmaktadır.

Atama

      Bir veri alanına, bilgi yazma; herhangi bir işlemin veya ifadenin sonucunu başka değişkende gösterme vb. işlemlere atama adı verilir.

değişken=ifade

değişken kelimesi  eşittir  (=) atama operatörü  ile ifade’ ye atanmıştır.

Sayaç

      Programlarda; bazı işlemlerin belirli sayıda yapılması için sayaçlar konulmaktadır.

örnek : x=x+3 burada x üçer üçer artan bir sayıcıdır.

Döngü

Programlarda belirli işlem bloklarını aynı veya farklı değerlerle verilen sayıda gerçekleştiren çevrim yapılarını döngü adı verilir

Döngü 

 • Döngü değişkenine başlangıç değeri verilir.
 • Döngünün artma ve azalma miktarı belirlenir.
 • Döngünün bitiş değeri belirlenir.
 • Döngü karşılaştırma ifadelerinden oluşturuluyorsa döngü değişkeni döngü içinde adım miktarı kadar arttırılmalıdır.

Örnek algoritma

 1. Başla 
 2. Sayaç =1
 3. Sayaç değerini yaz
 4. Sayaç=Sayaç+1
 5. Eğer sayaç<6 ise ,Git 3
 6. Bitir

yukarıdaki algoritmada 4 nolu satırda bir sayaç 5 nolu satırda bir döngü görülmemektedir

3.8 6 votes
Article Rating
Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumlar
0
Düşüncelerinizi paylaşınx
()
x