Operatörler

C++ Programlama Operatörler Temel Aritmetik Operatörler x=7/2;         // cevap:3  ‘=’ ifadesi ile x 3’e atanmıştır. y=7.0/2.0  //

Devam

Yapıcı ve Yıkıcı Fonksiyonlar

Yapıcı Fonksiyonlar Yapıcı Fonksiyon İng.constructor Bir nesnenin tanımında bu  nesne üyelerine ilk değer ataması yapamak için kullanılan özel fonksiyondur. Bir

Devam

Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Sınıf İşlemleri Sınıf kavramı, nesne tabanlı programlamanın temelini oluşturur. Nesne tabanlı programlamanın ilk özelliği olan sarmalama (encapsulation)

Devam

String Sınıfı

String Sınıfı Birden fazla karakter içeren veri tipidir. kütüphanesinde yer alır. String sınıfı varsayılan yapıcı fonksiyonu kelime nesnesine boş bir

Devam