Değişken Tanımlama ve Veri Tipleri

Değişken Tanımlama

Değişken

Değişken isimleri anlamlı  ve C++ dilinde kullanılan anahtar sözcüklerden farklı olmalıdır.

 • İk harf alfabetik (a-z ,A-Z) veya alt çizgi (_) karakterleri olmalıdır.
 • Diğer harfler a-z ,A-Z ,0-9 veya _ karakterleri olabilir.
 • Büyük harf küçük harf ayrımı vardır. 
 • AZ, aZ, Az birbirinden farklı değişkendirler.

Değişken ismi

hangi gün                            geçerli 

2sayi                                    geçersiz                rakam ile başlamaz

_ahmet_k                            geçerli

saz#                                     geçersiz                #özel karakter var

 1. #include<iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. int main()
 5. {
 6. int x=5;
 7. cout<<x<<endl;
 8. int y=8;
 9. cout<<y;
 10. return 0;
 11. }

Değişken tanımlarken tanımlayacağımız değişkenin veri tipi  tabloda bulunan değer aralığına göre seçilir.

short x=2.5;               tanımlamasında

cout<<x;                  ekrana 2 değeri yazdıracaktır.

bu tanımlamayı int x=2.5; olursa doğru sonucu alırız.

Veri Tipleri

 • Tamsayı(int): 2 -32 0
 • Reel sayı (float,double):2.35 -0.4567 0.0
 • Karakter (char): ‘A’  ‘!’  ‘9’
 • Mantıksal (bool): true false 

örnek 

bool c;

c=4>2;             4>2     ( 4 2den büyük olduğundan c ye        true atanır. Bilgisayar  dilinde true 1 eşittir c nin değeri 1 olur) 

 • int ay;                        // tamsayı tipinde ay
 • unsigned yil;           // pozitif tamsayi tipinde yil
 • short gun;               // kısa tamsayi tipinde gün
 • double ucret;         // çift duyarlı reel sayı tipinde 
 • char cinsiyet;        // karakter tipinde cinsiyet
 • bool cevap;           // mantıksal veri tipinde cevap

Ascii Tablosu

American Standard Code for Information Interchange, Türkçe: Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi, Bildiğiniz üzere bilgisayarlar sayısal verilerden oluşmaktadırlar. Ascii tablosunda sayıların karakter karşılıkları gösterilmiştir. İşlemciler her bilgiyi 1 ve 0 olarak tutarlar karakterlerinden bir sayısal karşılığı olmak zorundadır.

ASCII Tablosu

0 0 vote
Article Rating
Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumlar
0
Düşüncelerinizi paylaşınx
()
x