Dinamik Bellek

Dinamik Bellek Kullanımı

New

 • Programın çalışması esnasında özel komutlar kullanarak bellekten yer alınıp kullanılmasına dinamik bellek kullanımı adı verilir.
 • Dinamik değişkenler için bellekte ayrılan yere yığın(heap) adı verilir.
 • Dinamik bellek kullanımını new ve delete komutları ile gerçekleştiririz.
 • New komutu ile bellekten istediğimiz veri tipi boyutunda bir yer alabiliriz.

Kullanımı:

Dinamik Bellek Kullanımı

new VeriTipi        // Tek bir yer almak için kullanılır.
new VeriTipi[ElemanSayisi] // Bir dizi yer almak için kullanılır.
 
int *ptr;            //ptr adlı tamsayı gösterecek bir gösterge tanımlanır
ptr= new int;          //Bellekten tamsayı kadar yer ayrılır,yerin adresi ptr’ye atanır
*ptr=5;             //Bellekten alınan yeni yere 5 atanır.
 
/*Gösterge tanımı ve new komutu tek bir komut halinde de yazabiliriz.*/
 
int *ptr=new int;
 
/*Dinamik bir değişkenin tanımlanması sırasında ilk ataması da yapılabilir.*/
 
int *ptr=new int (5);
 
int *diz;          // diz isimli tamsayı gösterecek bir gösterge tanımlanır
diz=new int[5];      // Bellekten 5 tamsayı dizisi için yer ayrılır ve dizi adresine atanır   
diz[1]=8;         // Bellekten alınan dizinin 1. elemanına 8 atanır.

Delete

 • Bellekten new ile aldığımız yerler, kullanımları sonu erse veya program bitse bile yeniden kullanılamazlar. Bu nedenle bellekten aldığımız hücreleri program bitmeden delete komutu ile silmemiz gerekir.

Kullanımı:

delete göstergeAdı;
delete [] göstergeAdı;
 
int *g=new int;     // g göstergesine tamsayı boyutunda yerin adresi atanır.
*g=10;          // g göstergesinin gösterdiği yere 10 atanır.
cout<<*g;        // atanan 10 değeri yazılır.
delete g;        // ayrılan yer belleğe geri döndürülür.
 
int *diz;       // diz isimli tamsayı gösterecek bir gösterge tanımlanır.
diz=new int [5];   // Bellekten 5 tamsayı dizisi için yer ayrılır dizinin adresi diz’e atnır
diz[1]=8;      // Bellekten alınan dizinin 1. elemanına 8 atanır.
 
delete [] diz;      // yaratılan dizinin tüm elemanları belleğe geri döndürülür.
5 1 vote
Article Rating
Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumlar
0
Düşüncelerinizi paylaşınx