Dosya İşlemleri

Dosya İşlemleri

Dosya Kullanımı

 • Verilerin ikincil bellekte kalıcı olarak saklandığı yapıya dosya adı verilir.
 • Örneğin aşağıda kişilerin isimleri ve numara kayıtlarını tutuğumuz bir dosyayı hard diskte veya flash diskte saklayabiliriz.
Dosyalama İşlemi

Dosyalara Erişim

 • Dosyalara erişim iki yöntemle yapılır:
              Sıralı Erişim
              Rastgele Erişim
 • Dosya işlemleri için fstream kütüphanesini aşağıdaki komutla progrma dahil etmemiz gerekir.
               #include
 • Dosya girdi-çıktı işlemleri için üç sınıf tanımlanmıştır.
                ifstream  → Dosya okuma
                ofstream → Dosyaya yazma
                fstream   → Dosyayı güncelleme

Sıralı Erişim

 • İng.Sequential Access
 • Sıralı erşim (sequential access) yöntemiyle okuma veya yazma işlemi aşağıda görüldüğü gibi dosyanın başından başlayarak sırayla yapılır.

Dosyanın içinde saklanan herhangi bir veriye erişmek için o veriye kadar olan tüm kayıtlar sırayla okunur.

Dosya Çıktı İşlemleri

 • Dosyaya veri yazdırmak için ofstream sınıfının aşığında gösterildiği şekilde kullanmamız gerekir.

Dosya Çıktı İşlemleri

Çıktı Dosyaları

 • Çıktı dosyaları aşağırdaki farklı dosya açama modları kullanılarak  açılabilir.
          ios::out : Yazma işlemi dosyanın başından başlayarak yapılır ve daha                      önceden veri girilmişse yeni veriler bu verilerin üstüne yazılır.
          ios::app : Yazma işlemi dosyanın en son verisin olduğu yerden başlayarak            yapılır ve daha önceden veri girilmişse herhangi bir veri kaybı yaşanmaz.
 • Aşağıdaki tanımda olduğu gibi eğer dosya tanımında dosya açma modu kullanmazsak, varsayılan mod ios::out olacaktır.

Dosya Açma

 • Dosya açma işlemi open() fonksiyonu kullanılarak da yapılabilir.
ofstream dosyaYaz;
dosyaYaz.open(“cikti.dat,ios::out);
 • Dosya açmada hata oluşup oluşmadığını aşağıdaki şekilde kontrol edebiliriz.
ofstream dosyaYaz (“cikti.dat, ios::out)İ;
  if (!dosyaYaz)
     cerr<<“dosya acilmadi”;
  else {…..}
 • dosyaYaz ismi eğer dosya başarılı bir şekilde açıldıysa true , açılmadıysa false değerini döndürür.
Dosya Yazma
 • Dosyayı yukarıdaki şekilde açtıktan sonra çıktılarımızı aynı cout veri yoluna yollar gibi dosya nesnesine göndermemiz gerekir.
int x=123;
string s=”AYSE”;
doyaYaz<<x<<” “<<s<<endl;

Dosya Yazma

Dosya Kapatma
 • Program bitmeden dosyayı kapatmak için close() fonksiyonu kullanılır.
                dosyaYaz.close();
 • close() fonksiyonu işletim sisteminin dosya nesnesi ile dosya adı arasındaki ilişkiyi sonlandırmasını ve dosyayla ilgili son işlemlerin yapılmasını sağlar.
 • ifstream ve ofstream sınıflarının içinde bulunan yıkıcı fonksiyonda close() fonksiyonu otomatik olarak çağrılır.
 • Bu sebeple dosyalarınız için close() fonksiyonunu çağırmanız diğer programlama dillerinde olduğu gibi şart değildir. 
 1. #include<iostream>
 2. #include<string>
 3. #include<fstream>
 4. using namespace std;
 5. int main()
 6. {
 7. ofstream dosyayaz("fatih.txt",ios::out);
 8. int a=60,b=80,c=20;
 9. string a1="Fatih Yılmaz";
 10. string b1="Can Uygal";
 11. string c1="Berat Tan";
 12. dosyayaz<<a<<'\0'<<a1<<endl;
 13. dosyayaz<<b<<'\0'<<b1<<endl;
 14. dosyayaz<<c<<'\0'<<c1<<endl;
 15. dosyayaz.close();
 16. return 0;
 17. system(“pause”);
 18. }
Dosya Girdi İşlemleri
 • Bir dosyadan veri okumak için daha önceden içinde veri olan bir dosyanın bulunması gerekir.
 • Derleyicinin editörünü veya Word,NotePad,vs. gibi herhangi bir metin işleme yazılımını kullanıp dosyaya .txt, .doc, .dat gibi bir uzantı vererek bir metin dosyası hazırlayabiliriz. 

 

Dosya Okuma
 • Okunacak dosya programda bir nesne olarak tanımlanır.

Rastgele Erişim

 • Dosya açma modu aşağıdaki tanımda olduğu gibi yazılmazsa varsayılan mod olarak ios::in alınır.
 • Dosya açıldıktan sonra girdiler aynı cin veri yolundan okur gibi dosyaOku nesnesinden okunabilir.
string s;
int no;
dosyaOku>>s>>no;
Dosya Sonu
 • eof():
  • dosya sonu (end of file ) fonksiyonu 
  • dosyanın sonuna gelindiyse true, daha okunacak veriler varsa ise false döndürür.

 

 1. #include<iostream>
 2. #include<string>
 3. #include<fstream>
 4. using namespace std;
 5. int main()
 6. {
 7. string isim, yuksekisim,soyisim,yukseksoyisim;
 8. int not,yukseknot=0;
 9. ifstream dosyaoku("fatih.txt",ios::in);
 10. while(!dosyaoku.eof())
 11. {
 12. dosyaoku>>not>>isim>>soyisim;
 13. if(not>yukseknot)
 14. {
 15. yukseknot=not;
 16. yuksekisim=isim;
 17. yukseksoyisim=soyisim;
 18. }
 19. }
 20. cout<<"En yuksek not: "<<yuseknot;
 21. cout<<" Isım: "<<yuksekisim;
 22. cout<<" Soyisim:"<<yukseksoyisim<<endl,
 23.  
 24. return 0;
 25. system(“pause”);
 26. }
Dosya Sonuna Ekleme

Eğer dosyayı ios::app moduyla açılırsa, dosyadaki eski bilgiler silinmez ve dosyanın sonuna veriler eklenir.
Dosya Sonuna Ekleme

Rastgele Erişim
 • İng.Random access
 • Bazı durumlarda dosyanın herhangi bir yerindeki bilgi doğrudan okunmak istenebilir
 • Bazı durumlarda rastgele erişim yöntemi kullanılır.
 • Rastgele erişim için aşağıda görüldüğü gibi fstream tipinde nesne yaratılır.
 • dosya1 yazma ve okuma olmak üzere iki mod’da açılmıştır. dosya1 üzerinden hem okuma hemde yazma işlemi yapılır.

Dosya Rastgele Erişim

 • seekp():dosyanın herhangi bir yerine gitmek için kullanılır.
/*   Örnek   */
dosya1.seekp(500);
 
dosya1>>x;      // dosyanın 500. byte’ında yer alan değeri okur
10 Kişilk Bir Sınıf Sıralamasını Yapan Program
 • Öğrenci isim, soyisim, numara ve not’tan oluşan 10 kişilik bir sınıf için isme göre sıralama (isim aynı ise soyisimler sıralanacaktır) yapan bir program yazınız.
 • İzlenilecek yol; sınıf verileri ilk önce dosya1.txt isimli bir dosyaya numara, isim , soyisim ve not sırası şeklinde kayıt edilecektir. Veriler ise dosyadan, oluşturulacak bir yapıya aktarılacaktır.
 • Sıralama olayı alt programda pointer yardımıyla yapılacaktır. Sıralanmış sınıf, dosya2.txt dosyasına kayıt edilecektir.
 1. #include<iostream>
 2. #include<string>
 3. #include<fstream>
 4. using namespace std ;
 5.  
 6. void siralama(struct sinif *ogr );
 7. struct sinif
 8. {
 9. string isim ;
 10. string soyisim;
 11. int numara,puan;
 12. };
 13. int main()
 14. {
 15. ofstream dosyayaz(“sinif.txt”,ios::out) ;
 16. struct sinif a[100] ;
 17. cout<<“Ogrencilerin Verilerini Giriniz”<<endl;
 18. for(int i=0;i<10;i++)
 19. {
 20. cout<<i+1<<“.ogrenci<<endl<<” \tIsim =<<“\t”;
 21. cin>>a[i].isim ;
 22. cout<<“\tSoyismi =;
 23. cin>>a[i].soyisim ;
 24. cout<<“\tNumarasi=;
 25. cin>>a[i].numara ;
 26. cout<<“\tNotu =;
 27. cin>>a[i].puan ;
 28. }
 29. cout<<“Numara\t\t\t”<<“Isim\t\t\t”<<“Soyisim\t\t\t”<<“Not”<<endl;
 30. dosyayaz<<“Numara\t\t\t”<<“Isim\t\t\t”<<“Soyisim\t\t\t”<<“Not”<<endl;
 31. for(int i=0;i<10;i++)
 32. {
 33. cout<<a[i].numara;
 34. cout<<“\t\t\t”<<a[i].isim;
 35. cout<<“\t\t\t”<<a[i].soyisim;
 36. cout<<“\t\t\t”<<a[i].puan<<endl;
 37. dosyayaz<<a[i].numara;
 38. dosyayaz<<“\t\t\t”<<a[i].isim;
 39. dosyayaz<<“\t\t\t”<<a[i].soyisim;
 40. dosyayaz<<“\t\t\t”<<a[i].puan<<endl;
 41. }
 42. dosyayaz.close() ;
 43. siralama(&a[0]);
 44. system(“pause”) ;
 45. return 0 ;
 46. }
 47. void siralama(struct sinif *ogr )
 48. {
 49. ofstream dosyayaz(“sirali.txt”,ios::out) ;
 50. cout<<“Numara\t\t\t”<<“Isim\t\t\t”<<“Soyisim\t\t\t”<<“Not”<<endl;
 51. dosyayaz<<“Numara\t\t\t”<<“Isim\t\t\t”<<“Soyisim\t\t\t”<<“Not”<<endl;
 52. for(int i=0;i<10;i++)
 53. {
 54. for(int j=1;j<4;j++)
 55. {
 56. if((*(ogr+i)).isim<((*(ogr+j)).isim))
 57. {
 58. cout<<(*(ogr+j)).numara;
 59. cout<<“\t\t\t”<<(*(ogr+j)).isim;
 60. cout<<“\t\t\t”<<(*(ogr+j)).soyisim;
 61. cout<<“\t\t\t”<<(*(ogr+j)).puan<<endl;
 62. dosyayaz<<(*(ogr+j)).numara;
 63. dosyayaz<<“\t\t\t”<<(*(ogr+j)).isim;
 64. dosyayaz<<“\t\t\t”<<(*(ogr+j)).soyisim;
 65. dosyayaz<<“\t\t\t”<<(*(ogr+j)).puan<<endl;
 66.  
 67. }
 68. }
 69. }
 70. }
5 2 votes
Article Rating
Abone ol
Bildir
2 Yorum
Beğenilenler
En Yeniler Eskiler
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumlar
nesrin
15/05/2021 02:19

en son yazdığınız kodu çalıştıramadım. fonk. içindeki ogr ifade bir tam nesne türünde olmalı yazıyor.

2
0
Düşüncelerinizi paylaşınx