Dosya Fonksiyonları

Dosya Fonksiyonları

Girdi Çıktı Fonksiyonları

 • C++ programlama dilinde girdi-çıktı işlemleri veri yolu (data stream) kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Veri yolunda, veri akışı baytlar halinde sağlanır.
 • başlık dosyasında yer alan bazı veri yolları:

        ⇒ cout: standart çıktı yolu, ostream sınıfının bir nesnesi
        ⇒ cin: standart girdi yolu,istream sınıfının bir nesnesi
        ⇒ cerr:standart hata yolu,ostream sınıfının bir nesnesi

 • cerr hata mesajlarını ekranda görüntülemek için kullanılan nesnedir.

Put

put(): Tek karakter yazdırmak için kullanılan bir fonksiyondur.

cout.put(‘s’);       
// Çıktı s  cout.put(‘O‘).put(‘N’); 
// Çıktı ON

Get

get(): Karakter veye dizgi okumak için kullanılan bir fonksiyondur.

char kar;
cout<<“Bir kelime giriniz:<<endl;
    do {
       kar=cin.get();       // bir karakter okur
       cout<<kar<<“harfini girdiniz.”<<endl;
      }while (kar!=EOF);  //Girdinin bittiğini kontrol eder
 
Örnek Girdi                      Örnek Çıktı
Ali ↑                          A harfini girdiniz.
Ctrl/Z                          l harfini girdiniz
                             i harfini girdiniz
                             harfini girdiniz
char diz[12];
cin.get(diz,12);   // diz’e 11 karakter okur
cout<<“Okunan :<<diz;
 
Örnek Girdi                    Örnek Çıktı
Merhaba Dunya                   Okunan :Merhaba Dun

Getline

getline(): get() fonksiyonu gibi çalışır ancak okunan dizginin sonuna “/n” ekler.

char diz[80];
cin.getline(diz,80);
cout<<“Okunan:<<diz;      
 
Örnek Girdi                    Örnek Çıktı
Merhaba                      Okunan: Merhaba 

Gcout

gcout(): en son kaç karakter okunduğunu döndürür.

char diz[10];
cin.get(diz,10);
cout<<diz<<“girdisinde “<<cin.gcout()<<“karakter var. “;
 
Örnek Girdi                Örnek Çıktı
Merhaba                  Merhaba girdisinde 7 karakter var.

Formatlama Fonksiyonları

 • precision() ve setprecision(): yazdırılacak basamak sayısını belirtmek için kullanılır.
Örnek                       Çıktı
#include                        
cout<<setprecision(2)<<1.23456789;         1.2 
cout<<setprecision(4)<<1.23456789;         1.235
 
Örnek                        Çıktı
cout.precision(2);                  1.2
cout<<1.2345

Width ve Setw

width() ve setw(): Bir değerin yazdırılacağı alan boyunu belirtmek için kullanılırlar. Alan boyu bir değerin yazdırılacağı alandaki karakter sayısını belirtir. 

Örnek                     Çıktı
int x=5; cout<<x;               5_ _ _ _ _ _ _ _ _
cout.width(10);
cout<<x<<x;                  _ _ _ _ _ _ _ _ _55 
 
Örnek                     Çıktı
#include                    5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
int x=5;
cout<<x;
cout<<setw(10)<<x<<x;              _ _ _ _ _ _ _ _ _55   

Fill

fill(): boşlukları verilen karakterle doldurur.

Örnek                        Çıktı
cout.width(5)                    00001
cout.fill(0);
cout<<1;
Hizalama Fonksiyonları

setf() ve setiosflags(): Hizalanacak yönü belirtmek için kullanılır.

Örnek                        Çıktı
int x=12345;
cout.width(10);
cout.setf(ios::left,ios::adjustfield);        1 2 3 4 5 _ _ _ _ _ 
cout<<x;
 
Örnek                        Çıktı
#include <iomanip.h>
int x=12345;
cout.setiosflags(ios::left)<<x;           1 2 3 4 5 _ _ _ _ _
1.7 3 votes
Article Rating
Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumlar
0
Düşüncelerinizi paylaşınx