Namespace

İsim Alanları

İsim Alanları (namespace) Kullanımı

İsim alanları (namespaces), sınıflar, nesneler ve fonksiyonlar gibi tanımlamaları tek bir isim altında gruplamaya yarayan alandır.

namespace alanİsimi

{    //  tanımlar

Kullanımı:

namespace sayilar {
 
int a,b;
 
} 
sayilar::a   //burada sayılar kümesinden a değişkeni çağrılmış 
sayilar::b  //burada sayılar kümesinden a değişkeni çağrılmış.
 1. namespace alan1
 2. {
 3. int x=9;
 4. float y=3.1;
 5. }
 6. namespace alan2
 7. {
 8. double x=29;
 9. char y=’a’;
 10. }
 11. int main()
 12. {
 13. using namespace alan1;
 14. cout<<x<<endl; // alan 1 deki x yazilir
 15. cout<<y<<endl; // alan 1 deki y yaizilir
 16. cout<<alan2::x<<endl; // alan 2 deki x yazilir çünkü alan2::x ile çagrildi
 17. cout<<alan2::y<<endl; // alan 2 deki y yazilir çünkü alan2::y ile çagrild
 18. cout<<y<<endl;
 19.  
 20. return 0;
 21. }