Nesne Tabanlı Programlama

Nesne Tabanlı Programlama Sınıf İşlemleri

 • Sınıf kavramı, nesne tabanlı programlamanın temelini oluşturur.
 • Nesne tabanlı programlamanın ilk özelliği olan sarmalama (encapsulation) , veri ve bu veriyle ilgili işlemlerin tek bir birimde toplanması gerektiğini belirtir.
 • Gerçek hayata etrafımıza baktığımızda canlı cansız birçok nesneyle karşılaşırız.
 • Bu nesnelerin her birinin durumu ve davranış özellikleri vardır.

Sınıf İşlemleri

 • Nesne tabanlı programlama mantığını kullanırsak, Lola nesnesi, tüm köpek nesnelerini oluşturan sınıfın bir örneğidir.
 • Sınıf ise tüm köpek neslnelerini oluşturan sınıfın bir örneğidir.
 • Sınıf ise tüm köpek nesnelerini oluşturmak için kullanılan bir modeldir.
 • Buradan yola çıkarak sınıfı bir nesneyi oluşturmak için gereken model veya plan olarak tanımlayabiliriz

Köpek Sınıfı

Sınıf Tanımı

 • Sınıf, çözülmesi gereken problemin içeriğine göre yeni bir veri tipi ve bu veri tipi ile yapılacak işlemleri tanımlamamıza olanak sağlar.
 • Oluşturulan her nesnenin durum özellikleri veri üyesi (data member), davranış özellikleri üye fonksiyonlarla (member function) tanımlanır.

Kullanımı:

class sınıfAdı
     {
        public:// Her yerden erişilebilen üyeler
        private:// Sadece sınıf içinden erişilebilen üyeler
      };

Sınıf tanımında yer alan üyelere erişimi, farklı erişim etiketleri kullanarak sınıflandırabiliriz:

 • public (genel): bu etiket altında tanımlanan üyelere programın her yerinden erişilebilir.
 • private (özel): bu etiket altında tanımlanan üyelere sadece sınıf içerisinden erişilebilir.

Sınıf tipinde tanımlanan değişkenlere nesne (object) adı verilir. Sınıf tanımı sırasında public ve private sınıf üyelerinin erişim etiketleri privare olarak varsayılır.

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. class Ornek1
 4. {
 5. public:
 6. int i; // veri üye
 7. void yaz() // fonksiyon üye
 8. {
 9. cout << “i=<< i << endl;
 10. }
 11. };
 12. int main()
 13. {
 14. Ornek1 x; // Ornek1 sınıfı tipinde x nesnesi tanımlanır
 15. x.i = 5; // nesnesinin i üyesine 5 atanır
 16. x.yaz(); // x nesnesinin yaz() fonksiyonu çağrılır
 17. return 0;
 18. }
 19. /*//////////////////////////////////////////////////////////////////////
 20.   Çıktı:
 21.   i=5
 22. //////////////////////////////////////////////////////////////////////*/

Sınıf Nesne veya Fonksiyon Üyelerine Erişmek

 • Yapılarda olduğu gibi bir nesnenin veri veya fonksiyon üyelereine erişmek için aşağıda görüldüğü gibi nokta (.) operatörünü kullanırız.

Kullanımı:

nesneAdı.üyeİsmi
 
x.i=5;
x.yaz();
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. class Ornek2
 5. {
 6. public:
 7. int i; // Her yerden erişile bilen üyeler
 8. void yaz()
 9. {
 10. y = 5.2; // üye fonksiyonundan özel y üyesine erişelebilir
 11. z = 9;
 12. cout << “i=<< i << endl;
 13. cout << “y=<< y << endl;
 14. cout << “z=<< z << endl;
 15. }
 16.  
 17. private: // sadece sınıf içinde erişilebilen üyeler
 18. float y;
 19. int z;
 20. };
 21.  
 22. int main()
 23. {
 24. Ornek2 nsn; //Ornek2 Sınıfı tipinde nsn isimli nesne tanımı
 25. nsn.i = 5; // nsn nesnesin i üyesine 5 atanır;
 26. nsn.yaz(); // nsn nesnesinin yaz() fonksiyonunu çağırır
 27. return 0;
 28. }
 29.  
 30. /*//////////////////////////////////////////////////////////////////////
 31. int main()
 32.  {
 33.   Ornek2 nsn;
 34.   nsn.i = 5; // private olarak tanımlanmış y üyesine erişilemez
 35.   nsn.y = 5.2 ;//private olarak tanımlanmış z üyesine erişilemez
 36.   nsn.z = 9;
 37.   nsn.yaz();
 38.  return 0;
 39.   }
 40. /////////////////////////////////////////////////////////////////////*/

Yukarıdaki program incelendiğinde

 1. int main()
 2. {
 3. Ornek2 nsn;
 4. nsn.i = 5; // private olarak tanımlanmış y üyesine erişilemez
 5. nsn.y = 5.2 ; //private olarak tanımlanmış z üyesine erişilemez
 6. nsn.z = 9;
 7. nsn.yaz();
 8. return 0;
 9. }
 1. #include<iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. class S
 5. {
 6. public:
 7. int a;
 8. };
 9. int main()
 10. {
 11. S m, n; // S tipinde m ve n isminde iki nesne tanımlanır
 12. n.a = 8;
 13. cout << ” n nesnesinin a uyesi:<< n.a << end;
 14. m = n;
 15. cout << “m nesnesinin a uyesi:<< m.a << endl;
 16. S &ref = n; // n nesnesini gösteren referans değişkeni tanımlanır
 17. cout << ” ref referansinin a uyesi:<< ref.a << endl;
 18. ref.a = 7; //ref’in referans olduğu nesnenin a üyesi 7 atanır
 19. cout << “ref referansinin a uyesi:<< ref.a << endl;
 20.  
 21. S kere[3]; // S tipinde 3 nesneyi içeren bir dizi tanımlanır
 22. kere[2].a = 6; // kere dizisinin 2. indeksli nesnesinin a uyesine 6 atanır
 23. cout << “kere dizisinin 2. nesnesinin a uyesi:<< kere[2].a << endl;
 24. return 0;
 25. }
Sınıf Nesne veya Fonksiyon Üyelerine Erişmek

İkili Kapsam Çözme Operatörü

 • Sınıfın dışında tanımlanan fonksiyonun hangi sınıfın üye fonksiyonu olduğunu belirtmek amacıyla ikili kapsam çözme operatörü (::) ( binary scope resolution operator ) kullanılır.

Kullanımı:

 1. döndürülenVeriTipi SınıfAdı :: fonksiyonAdı(parametre listesi)
 2. {……..
 3. }
 1. #include<iostream>
 2. using namespace std;
 3.  
 4. class Sayi
 5. {
 6. int n;
 7. public:
 8. void sakla(int 0);
 9. int al();
 10. };
 11. void Sayi::sakla(int x) // Değiştirici fonksiyon tanımı
 12. {
 13. n = x;
 14. }
 15. int Sayi::al()
 16. {
 17. return n;
 18. }
 19. int main()
 20. {
 21. Sayi no;
 22. no.sakla();
 23. cout << “n=<< no.al() << endl;
 24. no.sakla(10);
 25. cout << “n=<< no.al() << endl;
 26. return 0;
 27. }
Değiştirici Fonksiyon
 • Bir sınıf üyesinin değerini değiştiren fonksiyonlara değiştirici fonksiyon (mutator function ) adı verilir.
 • Sınıf üyesini değiştirmeyen, sadece bu üyeleri döndüren fonksiyonlara erişimici fonksiyon (accessor function ) ismi verilir.
 1. #include >iostream>
 2. using namespace std;
 3. #define SINIF_MEVCUDU 2
 4. class Ogrenci
 5. {
 6.  
 7. int no,vize,final; //private üyeleri
 8. public: // erişimci fonksiyonlar
 9. int noAl(){return no;}
 10. int vizeAl(){return vize;}
 11. int finalAl(){return final;}
 12.  
 13. // Değiştirici Fonksiyonlar
 14. void noAta(int _no){no=_no;}
 15. void vizeAta(int _vize)){vize=_vize;}
 16. void finalAta(int _final){final=_final;}
 17. };
 18.  
 19. int main()
 20. {
 21. Ogrenci sinif [SINIF_MEVCUDU ]; // 50 Ögrencilik dizi tanımı
 22. int n,vize,final;
 23. float ortalama;
 24. for(int i=0; i<SINIF_MEVCUDU; i++)
 25. {
 26. cout<<endl<“Ogrenci numarasi,vize ve finali giriniz:;
 27. cin>>no>>vize>>final;
 28. Ogrenci ogenci; // ogrenci nesnesine deger aktarımı
 29. ogrenci.noAta(no);
 30. ogrenci.vizeAta(vize);
 31. ogrenci.finalAta(final);
 32. sinif[i]=ogrenci; // sinif dizisine eleman ekleme
 33. }
 34. for(int i=0; i<SINIF_MEVCUDU; i++)
 35. {
 36. ortalama=0.4*sinif[i].vizeAl()+0.6*sinif[i].finalAl();
 37. cout<<sinif[i].noAl()<<” numarali ogrencinin ortalamasi:<<ortalama<<endl;
 38. }
 39. return 0;
 40. }
4 4 votes
Article Rating
Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumlar
0
Düşüncelerinizi paylaşınx