Yapıcı ve Yıkıcı Fonksiyonlar

Yapıcı Fonksiyonlar

Yapıcı Fonksiyon

 • İng.constructor
 • Bir nesnenin tanımında bu  nesne üyelerine ilk değer ataması yapamak için kullanılan özel fonksiyondur.
 • Bir nesne tanımlandığında otomatik olarak çalışır.
 • Yapıcı fonksiyon yazarken dikkat edilmesi gerekenler
  • Yapıcı fonksiyonun ismi sınıf ismi ile ayn olmalıdır
  • Yapıcı fonksiyonların döndürme tipi yoktur.
  • Nesne tanımı yapıldığında otomatik olarak çağrıldıkları için yapıcı fonksiyonları özel olarak çağırmaya gerek yoktur.

Yapıcı fonksiyon kullanılmadığı durum

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. class Dikdortgen
 4. {
 5. int en, boy;
 6. public:
 7. void ata(int e,int b )
 8. {
 9. en = e; boy = b;
 10. }
 11. int alan()
 12. {
 13. return en*boy;
 14. }
 15. };
 16. int main()
 17. {
 18. Dikdortgen x; // x isimli bir dikdörtgen nesnesi
 19. x.ata(5, 10); // x’in enine5, boyuna 10 atanır
 20. cout << “Alan=<< x.alan() << endl;
 21. return 0;
 22. }
 23. /*//////////////////////////////////////////////////////////////////////
 24.   en 5
 25.   boy 10
 26.   ata()
 27.   alan()
 28.   x
 29. /////////////////////////////////////////////////////////////////////*/

Yapıcı fonksiyon kullanıldığı durum

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. class Dikdortgen
 4. {
 5. int en, boy;
 6. public:
 7. Dikdortgen(int e,int b )
 8. {
 9. en = e; boy = b;
 10. }
 11. int alan()
 12. {
 13. return en*boy;
 14. }
 15. };
 16. int main()
 17. {
 18. Dikdortgen x(5,10); // x isimli bir dikdörtgen nesnesi
 19. cout << “Alan=<< x.alan() << endl;
 20. return 0;
 21. }
 22. /*//////////////////////////////////////////////////////////////////////
 23.   Alan=50
 24. //////////////////////////////////////////////////////////////////////*/
 • Yapıcı fonksiyon
  • Dikdortgen ( int e, int b ) { en=e; boy=b; }
 • Yapıcı Fonksiyon Çağırımı
  • Dikdortgen x(5,10); // Yapıcı fonksiyonun ismi (Dikdortgen ) sınıf ismi ile aynı
   Yapıcı fonksiyonun döndürme tipi tanımlanmamıştır.

!! Yapıcı fonksiyonları public olarak tanımlamayı unutmamalı aksi halde otomatik olarak çağrılmaz.

 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. class Nokta
 4. {
 5. int x, y;
 6. public:
 7. Nokta(int a = 0, int b = 0) //Yapıcı fonksiyon tanımı
 8. {
 9. x = a;
 10. y = b;
 11. }
 12. int xDegeri()
 13. {
 14. return x;
 15. }
 16. };
 17. int main()
 18. {
 19. Nokta bir(12, 6); // bir nesnesi yaratılır ve çağrılır
 20. Nokta iki(25); // iki nesnesi yaratılır ve yapıcı çağrılır
 21. Nokta uc; // üc nesnesi yaratılır ve yapıcı çağrılır
 22.  
 23. cout << “bir’in x kordinati:<< bir.xDegeri() << endl;
 24. cout << “iki’nin x kordinati:<< iki.xDegeri() << endl;
 25. cout << “uc’un x kordinati:<< uc.xDegeri() << endl;
 26. return 0;
 27. }
 28.  
 29. /*//////////////////////////////////////////////////////////////////////
 30.   Çıkıtı :
 31.   bir’in x kordinati: 12
 32.   iki’nin x kordinati:25
 33.   uc’un x kordinati:0
 34. /////////////////////////////////////////////////////////////////////*/

Nokta bir(12,6);
Nokta iki(25);
Nokta uc;

“bir” nesnesi için yapıcı fonksiyona 2 parametre, “iki” nesnesi için 1 parametre yollanır,“uc” nesnesi için ise  parametre gönderilmez. Bu durumda “iki” ve “uc” nesneleri için varsayılan değerler kullanılır ve bu nesneler aşağıdaki şekilde olur.

Varsayılan Yapıcı Fonksiyon

 • İng.Default constructor
 • Hiç parametresi olmayan yapıcı fonksiyonlarıdır.
 /* Varsayılan Yapıcı Fonksiyon */
       ogrenci();    
/* Varsayılan Yapıcı Fonksiyon Tanımı*/
       Ogrenci::Ogrenci()
         {……..}
Üyelere İlk Atama
 • İng.Member initialization
 • Yapıcı fonksiyonlarda atama operatörünü ( = ) kullanmadan nesne üyelerine ilk değerlerini atamaya üyelere ilk atama adı verililir.
 1. #include <iostream>
 2. using namespace std;
 3. class Basit
 4. {
 5. int i;
 6. float f;
 7. public:
 8. Basit(int ,float);
 9. };
 10. Basit::Basit(int a, float b)
 11. {
 12. i = a;
 13. f = b;
 14. }
 15. int main()
 16. {
 17. Basit nsn(1, 2.5);
 18. return 0;
 19. }

ilk atama yöntemidir

Basit::Basit(int a,float b):i(a),f(b)
{ 
}
Yapıcı Fonksiyonu Yükleme

Yapıcı fonksiyonlar, farklı parametrelerle birden fazla tanımlanabilir.

Eleman () {};                  // 1. yapıcı fonksiyon
Eleman ( int i, string s): n(i), isim(s){};   // 2. yapıcı fonksiyon
 
Eleman e1;                   // 1. yapıcı çağrılır
Eleman e2(123,”Ali”);             // 2. yapıcı çağrılır 
 • Eğer bir sınıfa hiçbir yapıcı fonksiyon tanımlanmamışsa, derleyici otomatik olarak içi boş bir varsayılan yapıcı fonksiyon tanımlar.
 • Eğer sınıfta başka bir yapıcı fonksiyon tanımı yapıldıysa, varsayılan fonksiyon otomatik olarak yaratılmaz.
class Eleman
  {
   int no;   // Eleman e; Doğru
   string isim;
  }
class Eleman
 {
   int no;
   string isim;  //Eleman e; Yanlış
   public:
   Eleman (int _no, string _isim):no(_no),isim(_isim);
  }
class Eleman
 {
  int no;
  stringisim;
   public:    //Eleman e; Doğru
    Eleman() {}
  Eleman( int _no, string _isim):no(_no),isim(_isim);
  }
Yapıcı Fonksiyon Çağırma
 • Yapıcı fonksiyonlar nesne tanımı yapıldığı sırada otomatik olarak çağrılır.
 • Yapıcı fonksiyon istenildiğinde de çağrılabilir.
class Basit
 {
   int i;    // Basit nsn; nsn i =>0  f=> 0 
   float f;
    public:
     Basit();  //nsn=Basit(7,4.3);  nsn i=> 7 f=> 4.3
     Basit::Basit(int a, float b):i(a),f(b) { }
  };
Basit::Basit( )    // nsn=Basit( ); nsn  i=>0 f=> 0
  {
   i=0;
   f=0.0
  } 
5 2 votes
Article Rating
Abone ol
Bildir
2 Yorum
Beğenilenler
En Yeniler Eskiler
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumlar
Evren Darik
20/08/2020 12:33

ilk iki konsol aynı, ikisinde de yapıcı fonksiyon satırı yok. Ekleme unutulmuş olabilir

2
0
Düşüncelerinizi paylaşınx