Giriş ve Çıkış Komutları ve Değişkenler

Giriş Çıkış Komutları ve Değişkenler

Girdi Çıktı Komutları ve Değişkenler Başlık Görseli

     C’de değişken isimleri geçerli tanıtıcılardan (identifier) biri olabilir. Tanıtıcılar, harf, rakam ve alt çizgi karakterlerinin dizisidir. Ancak bu diziler rakamla başlayamaz.

Toplama Programı

 1. /* Toplama Programı*/
 2. #include <stdio.h>
 3. int main()
 4. {
 5. int tamsayi1,tamsayi2,toplam;
 6. printf("ilk Tamsayiyi Giriniz\n");
 7. scanf("%d",&tamsayi1);
 8. printf ("ikinci Tamsayiyi Giriniz\n");
 9. scanf("%d",&tamsayi2);
 10. toplam=tamsayi1+tamsayi2;
 11. printf("Toplam %d dir \n",toplam);
 12.  
 13. return 0;
 14.  
 15. }

/* Toplama Programı */ 

     Programcının yorum satırıdır. Bu /* */ karakterler arasına yazılan yazılan kodlama yaparken hatırlatma olarak kullanılırlar. Programın işleyişine hiç bir etkide bulunmaz.

int tamsayi1, tamsayi2, toplam;

      Bir bildirimdir. tamsayi1, tamsayi2 ve toplam değişkenlerin isimleridir. Değişkenler, programın kullanabileceği bir değerin saklanacağı hafıza komutlarıdır. Bu bildirim, tamsayi1, tamsayi2 ve toplam değişkenlerinin int tipinde olduğunu yani bu değişkenlerin 7, -11, 0 ,31914 gibi tamsayı değerlerini adreste tutabileceği anlamına gelir. Değişkenler başlığı altında incelenecektir.

scanf(%d”, &tamsayi1);

      Programcı kullanıcıdan bir girdi almak isterse bu komutu kullanabilir. Alınan giriş değerini standart giriş genellikle klavyedir.
scanf fonksiyonunda iki argüman görülmektedir; %d ve tamsayi1. İlk argüman, biçimi kullanıcı tarafından girilmesi beklenen veri tipini belirtir. %d dönüşüm belirteci, verinin tamsayı olaması gerektiğini gösterir. (İngilizcede d harfi decimal integer teriminin kısaltmasıdır.) 
karakterine, scanf tarafından ters çizgi gibi bir çıkış karakteri biçiminde ve %d ‘ye ise çıkış dizisi biçiminde davranır. & karakteri ise adres operatörüdür. Değişken ismi ile birlikte kullanıldığında  bu karakter scanf  fonksiyonuna tamsayi1 değişkenin hangi adres konumuna yerleştirileceğini gösterir.

toplam=tamsayi1 + tamsayi2;

      Komutla bir atama yapılmaktadır. tamsayı1 ve tamayı2 değişkenlerinin toplamını hesaplayarak sonucu, atama operatörünü (=) kullanarak, toplam değişkenine atar. 

printf (“Toplam %d dir \n”, toplam);

      İfadesi, printf fonksiyonunun çağırıp Toplam bilgisinden sonra, toplam değişkenin sayısal değerini yazdırır.  %d karakteri yazdırılacak olan toplam  karakterinin bir tamsayı olduğunu nitelemektedir.  toplam  ise ekrana yazdırılacak olan karakteri içinde barındırır.  Bu ifade aşağıdaki gibi de yazılabilirdi.

printf(“Toplam %d \n”, tamsayi1+ tamsayi2);

Değişken Türleri

      Verilerin hafızada tutulduğu adresleri ifade eden sembolik isimlere değişken  denilir.

      Değişken adları harf, rakam ve alt çizgiden(_) oluşur. Türkçe karakter içermezler.

Sayi1, say_1, ilk_sayi   doğru tanımlamalardır.
Sayi 1, sayi-1                    yanlış tanımlamalardır.


Değişken Türleri Sembolleri

Yerel Değişken

     Herhangi bir bloğun (main bloğu, fonksiyon bloğu, if bloğu vs.) içinde tanımlanan değişkenlere o bloğa ait yerel değişken denir.Yerel değişkenler sadece ilgili bloğun içinde tanımlıdırlar, bloktan çıkınca silinirler.

 • Yalnızca belli bir fonksiyonda kullanılan değişkenler o fonksiyon içinde yerel olarak bildirilmelidir.
Global Değişken

      Tanımlanmaları herhangi bir bloğun içinde olmayan değişkenlere global değişken denir.  Global değişkenler program boyunca değerlerini korurlar.

 • Bir değişkeni yerel değil de global olarak bildirmek, bir değişkene erişmemesi gereken bir fonksiyonun, değişkeni yanlışlıkla değiştirmesi gibi istenmeyen yan etkilere sebep olabilir.Genelde bazı belirli ve çok özel durumlar hariç global değişkenlerin kullanımından kaçınılmalıdır.
C'de Matematiksel İşlemler

Tüm programlama dilinde matematiksel işlemler yapılır. Bu matematiksel işlemlere Algoritma bölümünde bakınız. Diğer karşılaştırma operatörleri de bu kısımda anlatılmıştır.

Bunların haricinde c programlama dilindeki

#include

Kütüphanesi eklenerek aşağıda tabloda gösteren işlemler yapılır.

sqrt(x)=>     x'in karekökü
exp(x)=>     e'x üssel fonksiyon
log(x)=>     x'in e tabanına göre logaritması
log10(x)=>   x'in 10 tabanına göre logaritması
fabs(x)=>    x'in mutlak değeri
ceil(x)=>     x'in kendinden büyük ilk tamsayıya yuvarlar
floor(x)=>    x'in kendinden küçük ilk tamsayıya yuvarlar
pow(x)=>    x üzeri y 
fmod(x,y)=> x/y kalanını bulur
sin(x)=>     x'in sinüsü hesaplar( x radyan)
cos(x)=>    x'in cosinüsünü hesaplar (x radyan)
tan(x)=>    x'in tanjantını hesaplar(x radyan)      
5 1 vote
Article Rating
Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumlar
0
Düşüncelerinizi paylaşınx