İlk C Programı

İlk C Programı

     C, yapısal ve disiplinli bir bilgisayar programı yazmak için ideal bir dildir. Bu ünitede, C ile programlama nasıl yapılır konusunu tanıtacağız ve C’de oldukça büyük önem taşıyan özelliklerin kullanıldığı örnek programlar göstereceğiz.

C Programlamada Yapılması Gerekenler

 • Bütün C programları, fonksiyon denilen altprogramların birleşmesiyle oluşur.
 • Her program yazılırken kütüphane eklenmesi gerekir.
 • Programların sonlana bilmesi için bir durdurma komutuna ihtiyaç duyarlar.
 • Programlarda kullanılan değişkenlerin tiplerin tanımlanması gerekir.
 • Programlar girdi ve çıktılardan oluşurlar.
 • Programlar içeriğini oluşturan alt programlar ve bazı geniş kapsamlı kodlarda blok( { } ) kullanılır.

      Yukarıda sıralanan maddeler genel tüm programlama dillerinde olan bilgilerdir. Herhangi bir programlama dilinde başlamadan önce program oluşturma aşamaları olan Algoritma oluşturma konusuna bakınız.

Kodların Kullanımı ve Bilgisi

 1. #include <stdio.h>
 2. int main
 3. { printf("Hello");
 4. return 0;
 5. }

Burada programın adım adım inceleyerek  c programlama dilini öğrenmeye devam edelim.

#include

      Kodda bulunan diyez (#) işareti başlayan satırlar, program derlenmeden önce ön işlemci tarafından işlenir.  Bu satır, önişlemciye standart giriş-çıkış öncü dosyasının  (stdio.h) içeriğini programa eklemesini önler. Bu komut printf ve scanf komutlarının kullanılması için gereklidir.   komut sayesinde, derleyici, hataları derleme anında bulabilecektir. Aksi takdirde, hatalar programın çalıştırıldığı anda ortaya çıkar. Bu şekilde hataların düzeltilmesi zorlaşır.

int main ()

       Programlama dillerini oluşturan fonksiyonlarda il çalışacak olan fonksiyon main fonksiyonudur, program çalışmaya ilk olarak bu fonksiyondan çalışmaya başlar.     

Bloklar ( { } )

      Küme parantezi her fonksiyonun gövdesinin başına ve sonlandığı yere yazılırlar. Bu bloklar fonksiyonları ve diğer kod satırlarını birbirinden ayırırlar, bir fonksiyonu ve kodu kapsayan alanlarının sınırlarını belirlerler.

printf (“C’ye hoş geldiniz!\n”);

      Kodda bulunan printf komutu programa bir çıktı vermesi gerektiğini iletir. Çıktı printf komutunun parantezinin içerisinde tırnak (” “) alanın ekrana yazılmasını sağlar. 
tırnak işaretinin arasında bulunan \n ifadesindeki ters eğik çizgi (\)  ifadesi çıkış karakteri olarak adlandırılır ve printf farklı bir iş yapması gerektiğini söyler printf ters ters eğik çizgi sonraki ifadeye bakar ve ona göre yapacağı işlemi belirler \n ifadesi yeni satıra geçme anlamı katar diğer çıkış ifadeleri aşağıda gösterilmiştir. Printf ifadesi ters eğik çizgi karakterini çıkış olarak algıladığından ekrana ters eğik çizgi yazdırmak istenirse iki tane bu (//) bu ifadeden kullanılır. Printf ile tırnak (“) işareti yazdırmak istenirse bilindiği üzere printf ekrana sıralı bir şekilde iki tırnak arasında yazan ifadeleri yazdırmaktadır tırnak işareti yazdırmak için ise çıkış ve tırnak ifadesi konulur \”  bura çıkış ile komuttan çıkar ve ifadeyi yazar.
      ; ifadesi komut satırının sonlandığı anlamına gelir ve komut satırlarının sonu koyulmalıdır.

 • \n   Yeni satır. İmleci yeni satır başına getirir.
 • \t    Yatay tab. İmleci bir sonraki tab başlangıcına taşır.
 • \a   Ses çalar.
 • \\   Ters çizgi. printf içinde ters çizgi karakterini yazdırır.
 • \”    Tırnak printf içinde tırnak karakterini yazdırır.
return 0;

      C programlama dilini oluşturan fonksiyonların içlerinde dönen değişkenlerin çağrıldığı fonksiyona return x ile değer döndürürler ileride daha detaylı anlatılacaktır. Bu programda fonksiyonu durdurma işleminde kullanılmıştır ve ana fonksiyona programın sorunsuz çalıştığı iletilmiştir. Programı sonlandırmanın daha bir çok yolu vardır.

getch char ;
system (“pause”);

gibi komutlarıyla program sonlandırılır. 

0 0 votes
Article Rating
Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumlar
0
Düşüncelerinizi paylaşınx