Matematik Fonksiyonları

Matematik Fonksiyonları

Matematik Fonkisyonları Baslik Resmi

     Pic programlamada kullanılan matematik fonksiyonları,pic programlamada C dili kullanıldığında matematik fonksiyonları C dilinde kullanılan aynısıdır. Matematiksel fonksiyonlarının kullanılması için programın başında #inclde<math.h kütüphanesi tanıtılmalıdır.

Abs

      8,16,32 bit sayılar ile ondalıklı sayıların mutlak değerini alabilir. Kullanımı için #include kütüphanesinin tanımlanması gerekir.

Kullanımı:

a=abs(-5);

Fabs

     Ondalıklı sayıların mutlak değerini alır.

Kullanımı:

a=fabs(-5.5);

Labs

     16 bitlik işaretli tamsayıların mutlak değerini alır. Kullanımı için #include kütüphanesi tanımlanması gerekir.

Kullanımı:

  a=labs(-4000);

Div ve Ldiv

     İki parametre kullanılan bu fonksiyonda a1 parametresini a2 parametresine böler. Sonucu div_t ve ldiv_t yapı türünde bölüm ve kalan olrak verir. stdlib.h dosyasında bu fonksiyon için bölüm qout, kalan ise ram yapı elemanı olarak tanımlanmıştır. Kullanımı için program başında stdlib.h kütüphanesi tanımlanması gerekir.
div signed int sayılar, 
ldiv signed long sayılar içindir. 

Kullanımı:

div(a1,a2);
ldiv(a1,a2);
 
/* örnek */
 
int8 bolum kalan;
div_t sonuc;(23,3);
bolum=sonuc.qout;
kalan=sonuc.rem;

Trigonometrik Fonksiyonlar

     Matematikteki trigonometrik işlemlerin yapılmasını sağlayan fonksiyonlardır. Kullanımı için programın başında #include tanımlanması gerekir. Bu kütüphanede PI=3.141592654 olarak tanımlanmıştır, kullanıcı kendi PI değerini tanımlayacaksa bundan önce math.c tanımlamalıdır. Aşağıda sınırlı sayıda kullanım gösterilmiştir diğer kullanımlarda aynı şekildedir.

Kullanımı:

değişken =sin(rad);
değişken=cas(rad)

Log10 ve Log

     Log10 istenen değerin 10 tabanındaki logaritmasını hesaplar.
     Log Doğal logritmik değerini hesaplar.

Kullanımı:

deger=log10(sayi);
değer=log(sayi);

Sqrt

     Pozitif bir değerin kare kökünü alan fonksiyondur.

Kullanımı:

deger=sqrt(sayi);
Exp

     Sayının üstel değerini hesaplar. Sayının sayısına göre kuvvetini alır.
Kullanımı:

deger=exp(sayi);
Pow

     Sayının istenen değerde kuvvetini alır.

Kullanımı:

deger=pow(sayi,kuvvet);
Floor

     Yazılan ondalıklı sayının kendinden küçük olan en büyük tamsayı değerini verir.

Kullanımı:

deger=floor(sayi);
x=floor(-2.6); // -3 olur
Fmod

     İki sayının birbirleri ile bölümünde kalanı verir.
Kullanımı:

deger=fmod(sayi,sayi);
Modf

     Verilen sayı değerini tam ve kesirli kısmını ayırır ve ayrı ayrı değişkenlere kaydeder.

Kullanımı:

deger=modf(sayı,&değişken ismi);
float tam,kesir;
kesir=modf(12.45,&tam); // kesir=.45,tam=23.00
0 0 votes
Article Rating
Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumlar
0
Düşüncelerinizi paylaşınx