Port Giriş ve Çıkış Komutları

Port Giriş ve Çıkış Komutları

Set_tris_x(deger)​

     Pic programlamada mikro denetleyici üzerinde bulunan pinlerin hangisinin giriş veya çıkı olacağını belirtir.
 x:          işlem yapılacak port
deger: heksadesimal 8 bitlik sayı girilir. 
deger: 0 ise çıkış
deger: 1 ise giriş olur

Kullanımı:

set_tris_b(0b00001111); //B0,B1,B2,B3 GİRİŞ,B4,B5,B6,B7 ÇIKIŞ olarak ayarlanmıştır. 
set_tris_b(0x0F);      // GİRİŞ,B4,B5,B6,B7 ÇIKIŞ olarak ayarlanmıştır. 

Get_tris_x()

     Tris kaydedicisin içerisine kaydedilen değeri döndürür.
x: tis kaydedici değeri okunacak port ismi girilir.

Kullanımı:

set_tirs_a(0xFE);
bilgi=get_tris_a(); // bilgi değişkeni FE olur. 

Output_low()

     İstenen portun istenen bitinin çıkışı (lojik 0) olarak ayarlanmasını sağlar.

Kullanımı:

output_low(pin ismi);
output_low(pin_A2); // A potunun 2 numaralı pini lojik-0 

Output_high()

     İstenen portun istenen bitinin çıkışı (lojik 1) olarak ayarlanmasını sağlar.

Kullanımı:

output_high(pin ismi);
output_high(pin_A2); // A potunun 2 numaralı pini lojik-1 

Output_bit()

     İstenen portun istenen bitini lojik 1 veya lojik 0 olarak ayarlanmasını sağlar.

Kullanımı:

output_bit(pin ismi, deger);
output_bit(PİNC4,1); // C potunun 4. biti lojik-1 yapılmıştır. 

Output_x()

     Bir portun tüm bitlerine tek komutla çıkış değerleri yüklenir.

Kullanımı:

output_port ismi(deger);
output_B(0x0F); // B portunun B0,B1,B2,B3 bitleri lojik-1 B4,B5,B6,B7 ise lojik-0 dır. 
(0x0F=00001111) 
 
/* parantez içine 8 bitlik sayı yazılmalı. */

Output_toggle()

     İstenen portun istenen bitinin önceki değerini değiştirir. Çıkış lojik-1 ise lojik-0 veya tam tersi işlemi yerine getirir.

Kullanımı:

output_toggle(pin ismi);
output_toggle(pin_c4); // RC4 pinin ilk değeri ne ise tam tersini yapmıştır.
Output_float()

     Açık kollektör yapısına sahip bağlantılarda istenen pin giriş pini olarak ayarlanır ve pin boşta bırakılır. Böylece pull-up direnci ile bağlı hattın karşısındaki chaz, boşta kalan hattı lojik-0’a çekebilir veya lojik-12de bırakabilir. İstenen pin aynı zamanda giriş pini olarak da yönlendirildiğinden karşı taraftaki cihazın yaptığı bu değişiklik bilgi olarak okunabilir.

Kullanımı:

output_float(pin ismi);
İnput()

     İstenen pinin durumunu okuya yarar. Giriş pinin lojik olarak değerini okur.. Çıkı olarak yönlendirilmiş pinin giriş olarak yönlendirip değerini o şekilde okur.

Kullanımı:

değişken ismi_input(pin ismi);
bilgi=input(pin_A2); 
//A2 pini girişinden dijital bilgi (0 FALSE veya 1 TRUE ) okumakta 
İnput_x()

     İstenen portun tüm değerini okur.

Kullanımı:

değişken=input_port ismi();
data=input_c(); // data 8 bit olmalıdır. 
İnput__state()

     İstenen pinin seviyesi (lojik-1 veya lojik-0 ) öğrenilmektedir. Dönüş değeri 1 ise pinin değeri ljik-1, 0 ise pinin değeri lojik-0 demektir. input() komutundan farkı pinin giriş veya çıkı ayarlanmış olan yönü değişmez.

Kullanım:

değişken ismi=input_state(pin ismi);
i=input_state(pin_b2); // B2  pini değeri i‘ye atanmıştır.
Port_x_pullups()

     Denetleyicide dahili pull-up özelliği bulunan portlarda bu özelliği aktif veya pasif hale getirir.

Kullanımı:

port_a_pullups(FALSE veya TRUE);
port_b_pullups(FALSE veya TRUE);
port_b_pullups(true); // B portu pull-up özelliği aktif oldu.
0 0 votes
Article Rating
Abone ol
Bildir
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumlar
0
Düşüncelerinizi paylaşınx