Yapıcı ve Yıkıcı Fonksiyonlar

Yapıcı Fonksiyonlar Yapıcı Fonksiyon İng.constructor Bir nesnenin tanımında bu  nesne üyelerine ilk değer ataması yapamak için kullanılan özel fonksiyondur. Bir

Devam