String Sınıfı

String Sınıfı Birden fazla karakter içeren veri tipidir. kütüphanesinde yer alır. String sınıfı varsayılan yapıcı fonksiyonu kelime nesnesine boş bir

Devam