Dependency Injection Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Dependency Injection Nedir ve Nasıl Kullanılır?

     Bağımlılık Enjeksiyonu (Dependency Injection), yazılım geliştirme sürecinde sıklıkla kullanılan bir tasarım desenidir. Bu desen sayesinde, dışarıdan bağımlılık enjekte edilerek bir sınıfın belirli bir işlevini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu nesneler yönetilir ve sınıf içerisindeki değişikliklerin diğer kısımları etkilemesi engellenir. Bu da kodun bakımını kolaylaştırır.

Bağımlılık Enjeksiyonu yazılım geliştirme sürecinde sıklıkla kullanıldığından, SEO açısından önemlidir. Bu yazıda, Bağımlılık Enjeksiyonu hakkında detaylı bilgiye yer verilecektir.

Bağımlılık Enjeksiyonu Nasıl Çalışır?

     Bağımlılık Enjeksiyonu, genellikle üç şekilde uygulanır:

Constructor Injection

     Bu yöntemde, bir sınıfın ihtiyaç duyduğu bağımlılıklar, sınıfın yapıcı metoduna parametre olarak enjekte edilir. Bu sayede, bağımlılıkların yaratılması ve yönetimi sınıfın sorumluluğu altına alınır. Bağımlılık enjeksiyonunun bu şekli, SEO açısından önemli bir avantaj sağlar. Çünkü bağımlılıkların enjekte edilmesi, sınıfın yapıcı metodunda gerçekleştirilir ve arama motorları tarafından daha kolay algılanır. Ayrıca, yapıcı metodun parametreleri doğru bir şekilde belirtilirse, bağımlılıkların türü ve adı kodun anlaşılabilirliğini de artırır.

 public interface ILogger
{
  void Log(string message);
}

public class FileLogger : ILogger
{
  public void Log(string message)
  {
    // Log the message to a file
  }
}

public class CustomerService
{
  private readonly ILogger _logger;

  public CustomerService(ILogger logger)
  {
    _logger = logger;
  }

  public void AddCustomer(Customer customer)
  {
    // Do some work to add the customer
    _logger.Log($"Added customer {customer.Name}");
  }
}

// Usage:
var logger = new FileLogger();
var service = new CustomerService(logger);
service.AddCustomer(new Customer { Name = "John Doe" });

Setter Injection

     Bu yöntemde, bağımlılıklar sınıfın setter metotları aracılığıyla enjekte edilir. Setter metotları, sınıfın özelliklerinin daha esnek bir şekilde yönetilmesine olanak sağlar ve özelliklerin belirtilme sırasında bir kısıtlama yoktur. Ancak, arama motorları tarafından doğru bir şekilde algılanması için, setter metotlarının adı ve belirli bir desen takip edilmesi önemlidir. Bu sayede, kodun anlaşılabilirliği artar ve yazılım geliştirme sürecindeki diğer ekiplerin de daha kolay bir şekilde bu kodu anlamaları ve düzenlemeleri mümkün olur. Setter metotları aynı zamanda sınıfın esnekliğini artırır ve bağımlılıkların değiştirilmesi gerektiğinde, sınıfın yapısını değiştirmeden bu değişiklikleri yapmayı mümkün kılar.

 public interface IEmailSender
{
  void SendEmail(string to, string subject, string body);
}

public class SmtpEmailSender : IEmailSender
{
  public string SmtpServer { get; set; }
  public int SmtpPort { get; set; }

  public void SendEmail(string to, string subject, string body)
  {
    // Use SMTP to send the email
  }
}

public class OrderService
{
  private IEmailSender _emailSender;

  public IEmailSender EmailSender
  {
    set { _emailSender = value; }
  }

  public void PlaceOrder(Order order)
  {
    // Do some work to place the order
    _emailSender.SendEmail(order.CustomerEmail, "Order Confirmation", "Your order has been placed.");
  }
}

// Usage:
var emailSender = new SmtpEmailSender();
emailSender.SmtpServer = "smtp.gmail.com";
emailSender.SmtpPort = 587;

var service = new OrderService();
service.EmailSender = emailSender;
service.PlaceOrder(new Order { CustomerEmail = "john.doe@example.com" });

Interface Injection

     Bu tasarım deseni, bir sınıfın bağımlılıklarını, sınıfın arayüzündeki yöntemler aracılığıyla enjekte etmektedir. Bu sayede, sınıfın bir başka sınıfa sıkı sıkıya bağlı kalmasını önleyerek, daha esnek ve genişletilebilir bir kod yapısı elde edilir.

 public interface ICalculator
{
  int Calculate(int a, int b);
}

public class AdditionCalculator : ICalculator
{
  public int Calculate(int a, int b)
  {
    return a + b;
  }
}

public class MultiplicationCalculator : ICalculator
{
  public int Calculate(int a, int b)
  {
    return a * b;
  }
}

public class CalculatorService
{
  private ICalculator _calculator;

  public void SetCalculator(ICalculator calculator)
  {
    _calculator = calculator;
  }

  public int PerformCalculation(int a, int b)
  {
    return _calculator.Calculate(a, b);
  }
}

// Usage:
var additionCalculator = new AdditionCalculator();
var service = new CalculatorService();
service.SetCalculator(additionCalculator);
var result = service.PerformCalculation(2, 3); // result is 5

var multiplicationCalculator = new MultiplicationCalculator();
service.SetCalculator(multiplicationCalculator);
result = service.PerformCalculation(2, 3); // result is 6

Dependency Injection (DI) Neden Uygulamalıyım

 • Daha az bağımlılık: DI, sınıflar arasındaki sıkı bağımlılıkları azaltır. Bu, bir sınıfın diğer bir sınıfa doğrudan bağımlı olmaması ve daha esnek bir yapı oluşturulması anlamına gelir.

 • Daha kolay test edilebilirlik: DI, sınıfların bağımlılıklarını enjekte etme sürecini kolaylaştırır. Bu, sınıfların bağımlılıklarının yerine taklit nesneleri (mock objects) kullanarak test edilebilmesini sağlar.

 • Daha esnek bir kod yapısı: DI, sınıflar arasındaki bağımlılıkların azaltılması sayesinde daha esnek bir kod yapısı oluşturur. Bu, kodun daha kolay yönetilebilmesini ve bakımının daha kolay olmasını sağlar.

 • Daha az hata: DI, sınıflar arasındaki bağımlılıkların azaltılması sayesinde, kodda daha az hata oluşmasına neden olur.

 • Daha az kod tekrarı: DI, birden fazla sınıfın aynı bağımlılıkları kullanmasına olanak tanır. Bu, kod tekrarını önler ve daha az kod yazmanızı sağlar.

 • Daha yüksek yeniden kullanılabilirlik: DI, bağımlılıkların enjekte edilmesini kolaylaştırdığı için sınıfların yeniden kullanılabilirliği artırır.